Nový eActros 600​

Charged to change

Plne elektrické, udržateľné, profitabilné: vozidlo eActros 600 pre diaľkovú dopravu je pripravené a zahajuje novú éru dopravného priemyslu. Revolúcia od Mercedes‑Benz Trucks je tu. ​

Najväčšie zaujímavosti

Je čas na novú kapitolu.

Plne elektrický eActros 600 je nielen udržateľný a ziskový. Je súčasťou integrovaného riešenia pre nástup do eMobility: s eConsultingom pre otázky, ktoré vzniknú pre vaše podnikanie, vhodnými finančnými službami a užitočnými digitálnymi službami.

Vyrobené na dlhú trasu: eActros 600 zaujme svojím priekopníckym dojazdom 500 kilometrov bez dobíjania.10

Výkonný a inteligentný: inovatívna elektrická náprava eActros 600 s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 600 kW poskytuje potrebný výkon pre náročnú každodennú dopravu. A vďaka systému Predictive Powertrain Control prenáša svoju pôsobivú silu efektívne na cesty.

Vďaka megawattovému nabíjaniu nabije eActros 600 svoje lítium-železo-fosfátové (LFP) akumulátory s dlhou životnosťou z 20 % na 80 % za približne 30 minút.9 Pre kratšie zastávky na nabíjanie a viac času na cestách.

Kalkulačka nákladov na energiu

Zisková investícia.

​Začať s eMobility sa oplatí: jednoducho a rýchlo zistite možné úspory nákladov na energiu (diesel vs. elektrická energia), ktoré tvoria najväčší podiel vašich celkových nákladov.

eActros 600

eActros 600

v porovnaní s dieselovým vozidlom Actros 1845 LS

Možné úspory pri tomto nastavení*:

Možné dodatočné náklady pri tomto nastavení*:

Individuálne porovnanie vám pripraví váš predajca Mercedes‑Benz Trucks.

Výsledkom je výpočet, ktorý je založený na niekoľkých základných údajoch. Váš predajca vám rád individuálne vypočíta, či sa vám eMobility ešte oplatí.

* Výsledky tejto simulácie sú odhadmi na základe vašich vstupov a vzťahujú sa na obdobie piatich rokov. Výpočet bol založený na: spotrebe diesla: 26,0 l/100 km, spotrebe elektriny: 119 kWh/100 km. Spotreba sa môže líšiť v konkrétnych prípadoch využitia. Závisí od mnohých faktorov, ako je vybavenie vozidla, náklad, profil trasy, rýchlosť, štýl jazdy vodiča, pneumatiky, poveternostné podmienky a mnohé ďalšie. Nástroj na výpočet a jeho výsledky v žiadnom prípade nepredstavujú prísľub alebo záruku zo strany Daimler Truck AG alebo akejkoľvek inej spoločnosti. Všetky uvedené ceny a náklady sú bez DPH a v EUR.

Dojazd

Elektrifikovaná efektívnosť.

Dlhé trasy bez starostí s nabíjaním: eActros 600 jazdí s dojazdom 500 km bez dobíjania.10 A vďaka nabíjaniu Megawatt-Charging sa z 20 % na 80 % nabije za približne 30 minút.9 Jeho hnací systém sa postará o extra výkon. Lítium-železo-fosfátové (LFP) akumulátory neobsahujú nikel a kobalt a prinášajú obrovské výhody z hľadiska životnosti a prietoku prúdu.

Dojazd

Elektrifikovaná efektívnosť.

Hnacie ústrojenstvo: plnou silou vpred.

Pri stúpaniach alebo zrýchľovaní sa to ukazuje: efektívna jazda vyžaduje správnu hnaciu silu. Na to je špeciálne skonštruovaná nová elektrická náprava. Elektrický trvalý výkon 400 kW a špičkový výkon 600 kW poháňajú eActros 600 dopredu a do kopca. Vďaka technológii 4‑stupňovej prevodovky a systému Predictive Powertrain Control možno znížiť spotrebu energie až o 50 % v porovnaní s naftovými vozidlami.

LFP akumulátor: nabitý na veľké veci.

Trvalo udržateľný a úsporný, tichý a plný výkonu: vďaka novovyvinutým lítium-železo-fosfátovým akumulátorom eActros 600 ponúka kompletný balík dobrých vlastností:

 • Dojazd: 500 km bez dobíjania1
 • Životnosť až 1 200 000 km
 • Nabíjanie Megawatt-Charging z 20 % na 80 % za približne 30 minút​2
 • Udržateľný dizajn akumulátorových článkov bez kobaltu a niklu
 • Šesťročná záruka

1 Dojazd bol stanovený interne za špecifických testovacích podmienok po kondicionovaní ťahačom návesov 4 x 2 s celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy 40 t pri vonkajšej teplote 20 °C v diaľkovej doprave a môže sa líšiť od hodnôt stanovených podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400.

2 Na základe interných simulácií, pretože záväzný a jednotný štandard nabíjania Megawatt Charging System (MCS) je v súčasnosti ešte vo vývoji.

CO2 kalkulačka

Menej je viac.

O koľko eActros 600 zníži vašu celkovú stopu CO2, môžete vypočítať tu. Pre podrobnejšiu analýzu je vám k dispozícii váš eConsultant.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

v porovnaní s Actrosom 2545 L so spaľovacím motorom (diesel) a porovnateľnou výbavou v porovnaní s Actrosom 2545 L so spaľovacím motorom (diesel) a porovnateľnou výbavou v porovnaní s Actrosom 1845 LS so spaľovacím motorom (diesel) a porovnateľnou výbavou

Energetický mix**

Náves

Nadstavba

Nakladanie

Vonkajšia teplota

Oblasť použitia

Odhadovaná úspora*:

Odhadovaná dodatočná spotreba*:

To zodpovedá približnému zníženiu o*:

To zodpovedá približnému nárastu o*:

* Ide o expertné posúdenie založené na rôznych predpokladoch a údajoch, ako aj na zadaných vstupoch používateľa týkajúcich sa modelu vozidla, ročnej najazdenej vzdialenosti, energetického mixu, návesu, nákladu, vonkajšej teploty a oblasti použitia. Potenciál úspor CO2 bol stanovený interne za nasledujúcich špecifických podmienok a môže sa líšiť od hodnôt stanovených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400. Tieto informácie nie sú právne záväzné. Hodnotenie je založené na analýze Well-to-Wheel (WTW) a zohľadňuje iba emisie oxidu uhličitého (CO2). Emisie CO2 vozidla eActros sa určujú pomocou základnej ročnej najazdenej vzdialenosti (vstup používateľa), spotreby energie, špecifických emisií CO2 energetického mixu (vstup používateľa), ako aj účinnosti nabíjania. Spotreba energie vozidla eActros sa určuje na základe interných simulácií so zohľadnením zvolených vstupov používateľa (model vozidla, náves, náklad, vonkajšia teplota ako aj oblasť použitia). Oblasť použitia zodpovedá jazdným profilom pre regionálnu distribučnú dopravu, resp. diaľkovú dopravu podľa nástroja Európskej komisie na výpočet spotreby energie vozidla (VECTO). Topografia sa v zásade nezohľadňuje osobitne. Nevychádza sa z kondicionovania akumulátora. ** Hodnoty špecifických emisií CO2 zvoleného energetického mixu sú založené na údajoch WTW vzťahujúcich sa na rok 2022 spoločnosti Sphera Solutions GmbH. Ak si používateľ vyberie krajinu pre energetický mix, vychádza sa z priemerného energetického mixu príslušnej krajiny. Ak si používateľ vyberie zdroj energie pre energetický mix, vychádza sa z priemeru EÚ pre daný zdroj energie. Výpočet sa zakladá na účinnosti nabíjania 95 %. Spotreba energie vozidla Actros so spaľovacím motorom je založená na zvolených používateľských vstupoch týkajúcich sa ročnej najazdenej vzdialenosti, energetického mixu, návesu, nákladu a oblasti použitia. Predpokladá sa vonkajšia teplota 20 °C. V reálnom prípade sa môžu vyskytnúť rozdiely z dôvodu odchýlok týkajúcich sa konfigurácie vozidla, trasy, dopravných podmienok, individuálneho spôsobu jazdy a ďalších faktorov. Hodnota špecifických emisií CO2 motorovej nafty vychádzala z údajov spoločnosti Sphera Solutions GmbH (tbc) za rok 2022 pre Well-To-Tank (WWT) a z nástroja Európskej komisie na výpočet spotreby energie vozidla (VECTO) pre Tank-To-Wheel (TTW).

Plánovač trasy

Urobte trasu.

Ide sa ďalej: simulujte so službou eTruck Ready svoje trasy so zohľadnením premávky, počasia a nákladu. A zistite, či dojazd eActros 600 vyhovuje vašim individuálnym požiadavkám. 

Urobte trasu.
Exteriér

40 t vizitka.

Skutočná pastva pre oči – a jasný záväzok k e-mobilnej budúcnosti dopravy: eActros 600 s priekopníckym dizajnom. Kabína vodiča ProCabin s predĺženou prednou časťou a čistejšou kapotou motora pôsobí mimoriadne moderne. Aerodynamiku posilňuje vylepšené obloženie spodku vozidla a prídavné tesnenia. Celé to dopĺňajú nové LED svetlomety a tmavé chrómové akcenty.

Exteriér

40 t vizitka.

40 t vizitka.
40 t vizitka.
40 t vizitka.
40 t vizitka.
40 t vizitka.
40 t vizitka.
40 t vizitka.
40 t vizitka.
40 t vizitka.
Atraktívne pracovné prostredie.
Interiér

Atraktívne pracovné prostredie.

Uvoľnenejší pri príjazde v diaľkovej doprave: eActros 600 poskytuje komfort pre vodiča na novej úrovni. K tomu okrem iného prispievajú: intuitívne ovládaný Multimedia Cockpit Interactive 2 – s ovládaním hlasom; aplikácia tachografu, ktorá vám konečne uľahčí sledovanie času; náladové osvetlenie, ktoré vytvára dobrú atmosféru, a mnoho ďalších detailov.

Interiér

Atraktívne pracovné prostredie.

Multimedia Cockpit, interactive: pre inteligentnú jazdu.

Multimedia Cockpit Interactive 2: pre inteligentnú jazdu.

Viac displeja, viac prehľadu.

Nový sekundárny displej v kokpite Multimedia Cockpit Interactive 2 dopĺňa centrálny hlavný displej a zabezpečuje väčšiu prehľadnosť. Prostredníctvom dotykového displeja alebo multifunkčného volantu sa dá ovládať kúrenie, klimatizácia, navigácia, telefón a osvetlenie. A tiež integrovaný rádiový infotainment systém.

Neuveriteľne jednoduché multimédiá.

Multimedia Cockpit Interactive 2 môžete jednoducho ovládať aj ovládaním hlasom. Môžete tak ešte lepšie sledovať cestu a mať ruky na volante. Okrem toho ponúka rôzne možnosti personalizácie. A aplikáciu tachografu, ktorá vám uľahčí zaznamenávanie času.

Plánovanie trasy: v tvare prúdnice.

Vylepšené navádzanie po trase: navigácia integrovaná v Multimedia Cockpit Interactive 2 je špeciálne navrhnutá pre elektrické vozidlá a vždy zohľadňuje aktuálne napájacie zariadenie.

Výbava: skvelá.

Vďaka vylepšenému vyhrievaniu sedadiel, prídavnému portu USB, ovládaniu systému s osobnými preferenciami, nepriehľadnému závesu a mnohým ďalším prvkom, ponúka eActros 600 uvoľnenú atmosféru vo dne i v noci. O ešte väčší komfort sa postará voliteľná výbava ako prídavná chladnička alebo 230 V zásuvka.

Výbava: skvelá.
Pozorní pomocníci na palube.
Bezpečnosť

Pozorní pomocníci na palube.

Bezpečnosť na prvom mieste – to môžete očakávať od vozidla s hviezdičkou. eActros 600 boduje nielen bezpečnostnými asistenčnými systémami vozidiel Mercedes‑Benz Trucks, ale aj špeciálne preň navrhnutými funkciami. A s kamerou MirrorCam získate pre svoje nákladné vozidlo lepší výhľad dookola.

Asistenčné systémy: váš bezpečnostný upgrade.

Bezpečne na cestách – s inovatívnymi asistenčnými systémami Mercedes‑Benz Trucks v eActros 600.​Jeho ucelená bezpečnostná koncepcia nielenže spĺňa zákonné predpisy a normy, ale niektorými funkciami ich aj presahuje.

Obojstranná bezpečnosť sériovo: vozidlo eActros 600 s asistentom Active Sideguard Assist najnovšej generácie ponúka ďalšiu vylepšenú podporu pri zmene jazdného pruhu, predbiehaní a odbočovaní v neprehľadných situáciách.

Jazdite predvídavo: najnovšia verzia Active Brake Assist teraz dokáže ešte lepšie rozpoznať prekážky a kritické situácie a reagovať jasnými výstražnými tónmi až po automatické brzdenie naplno.

Zachová prehľad: Front Guard Assist eActros 600 dokáže monitorovať oblasť pred vozidlom a pri možných nebezpečenstvách pomáha výstražnými signálmi. Pre bezpečnejší rozjazd, manévrovanie a odbočovanie.

Viac komfortu a bezpečnosti na cestách: Active Drive Assist 3 v eActros 600 kombinuje rôzne asistenčné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v kokpite a pomôžu vám čo najviac predchádzať nebezpečným situáciám.

Beratung & Services
Poradenstvo a služby

Servis zahrnutý.

Takto zostane vaše nákladné vozidlo dlhšie tam, kde vám zarába peniaze: na cestách. Individuálne servisné zmluvy, hustá sieť dielní a nepretržite dostupná služba Mercedes‑Benz Trucks Service24h vám umožňujú čo najkratšie prestoje. Pri údržbe – a dokonca aj v zriedkavých prípadoch poruchy.

Digitálne služby.

Doprajte si digitálnu pomoc pri manažmente vozidiel, aby boli procesy okolo vášho nákladného vozidla ešte ziskovejšie: vďaka inteligentným službám ako Mercedes‑Benz Trucks Uptime, Fleetboard, TruckLive a zákazníckemu portálu My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks. Na lepšie plánovanie údržby, kratšie návštevy dielne, väčšiu transparentnosť na cestách – alebo dynamické plánovanie trasy na základe dopravných údajov v reálnom čase. A mimochodom: aj náš Mercedes‑Benz Trucks Service24h je v prípade poruchy ešte rýchlejší, keď má prístup k digitálnym údajom eActros 600.

Digitálne služby.

Fleetboard

Fleetboard

Fleetboard vám v reálnom čase poskytuje prehľad o relevantných údajoch o vašich vozidlách a nabíjacej infraštruktúre. 

 • S Fleetboard Charge Management môžete sledovať a inteligentne ovládať procesy medzi vašim eActros 600 a napájacíím zariadením.
 • Sledujte pomocou služby Fleetboard Mapping v reálnom čase, kde sa nachádzajú vaše vozidlá, či jazdia, stoja alebo sa nabíjajú – a získajte ďalšie dôležité údaje o vozidlách.
 • Udržiavajte prehľad o histórii jázd vozidla s Fleetboard Logbook, digitálnou knihou jázd. Vďaka prehľadu jednotlivých jázd celkom jednoducho rozpoznáte nový potenciál vášho eActros 600.

MercedesBenz Trucks Uptime

Mercedes‑Benz Trucks Uptime kontroluje pri uvedení do prevádzky stav mnohých systémov vášho nákladného vozidla. Dokáže odhaliť kritické stavy – a odosiela prediktívne oznámenia o opravách a údržbe. Takto môžete reagovať rýchlejšie a v čo najvyššej možnej miere sa vyhnúť predvídateľným výpadkom. Znižujú sa prestoje. A tiež s tým spojené náklady. Okrem toho vám služba poskytuje transparentnosť údajov, ako je stav nabíjania a zostávajúci dojazd vašich vozidiel eTruck – ako podporu pre dispečerov v reálnom čase.

Mercedes-Benz Trucks Uptime

My TruckPoint for MercedesBenz Trucks & TruckLive

Spravujte svoje vozidlá a príslušné zmluvy a informácie: dá sa to jednoducho pomocou digitálneho zákazníckeho portálu My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks. Tu si môžete zaregistrovať aj svoj eActros 600 a získať tri roky bezplatný prístup k TruckLive. Po uplynutí bezplatnej fázy 36 mesiacov si môžete TruckLive zakúpiť ako platenú službu. Pokiaľ ste zákazníkom platených služieb Fleetboard alebo našich servisných zmlúv Mercedes‑Benz Trucks, služba TruckLive zostáva bezplatná aj po uplynutí 36 mesiacov.

TruckLive je váš vstup do nášho digitálneho sveta služieb. Umožňuje dynamické navádzanie po trase. A ponúka užitočné funkcie, ako je efektívny manažment údržby, ako aj mnoho ďalších špecifických služieb, ktoré sú súčasne k dispozícii.

 • Zlepšený manažment údržby vďaka aktuálnym prognózam intervalov údržby
 • Upozornenia na potrebné udržiavacie opatrenia
 • Prehľadnosť stavu vášho vozidla, od opotrebovania bŕzd až po tlak v pneumatikách
 • Kratšie časy jázd a lepšia plánovateľnosť vďaka dopravným údajom v reálnom čase v navigačnom systéme vášho vozidla
 • Digitálne a bezplatne: zmluvy cez My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks a aktivácia TruckLive1 pre vaše vozidlá

1 Pokiaľ vaše vozidlá spĺňajú technické požiadavky pre TruckLive.

Value Bundle

Servisný výkonný balík.

Ponuka, vďaka ktorej bude vaše nákladné vozidlo ešte lepšie: s balíkom Value Bundle pre vozidlo eActros 600 si celkom jednoducho zabezpečíte rozsiahle služby od divízie Mercedes‑Benz Trucks v jednom balíku – samozrejme za výhodnú cenu. Vďaka tomu je o vaše nákladné vozidlo dobre postarané. A vy tak máte voľnú hlavu, aby ste sa mohli sústrediť na svoju hlavnú činnosť.

Mercedes-Benz Complete inklusive Mercedes-Benz Trucks Uptime

Kompletný servisný balík pre dlhú a ziskovú životnosť eActros 600: diagnostika vozidla v reálnom čase so službou Mercedes‑Benz Trucks Uptime, údržba, opravy, výmena opotrebiteľných dielov a mnohé ďalšie sú zahrnuté. A to až do 96 mesiacov alebo 1 milióna najazdených kilometrov.

Telematické služby Fleetboard Premium

Transparentný a efektívny systém riadenia vozového parku: online telematické služby Fleetboard vám ponúkajú množstvo nástrojov, vďaka ktorým bude váš vozový park transparentnejší, efektívnejší, udržateľnejší a ziskovejší. A mimochodom: Najjednoduchší spôsob, ako získať výhody, je Value Bundle. Tu je už zahrnutý kompletný balík služieb Fleetboard.

Individuálne školenie vodičov

Získajte zo svojho eActros 600 ešte viac: naše školenia vám pomôžu zlepšiť váš štýl jazdy, znížiť spotrebu paliva a znížiť poruchovosť.

Finančné služby pre vaše nákladné vozidlo

Priamo na palube: tá správna ponuka od Daimler Truck Financial Services. Bez ohľadu na to, či chcete svoj eActros 600 iba používať, alebo ho chcete kúpiť do vlastníctva, individuálne finančné služby vám uľahčia prechod na eMobility.

eConsulting

S dobrým poradenstom do e-mobilnej budúcnosti.

​Nechajte sa na svojej ceste k eMobility sprevádzať a podporovať odborníkmi. Pretože len vďaka správnemu celkovému balíku bude pre vás eTruck úspechom. Váš eConsultant vás preto bude sprevádzať krok za krokom pri zmene.​ Od plánovania vhodnej nabíjacej infraštruktúry cez financovanie vrátane preskúmania možností podpory a dotácií až po integráciu novej technológie a vozidiel do vašich prevádzkových procesov.

Finančné služby

Perfektné riešenie.

Čo najjednoduchší prechod na eMobility: s finančnými službami Daimler Truck Financial Services šitými na mieru. Či už ide o využívanie vozidla alebo vlastníctvo vozidla – Daimler Truck Financial Services má individuálne riešenie pre vaše nákladné vozidlo a vašu firmu.

Die Gewährleistung für viele Fälle.
Poskytovanie záruky

Záruka vzťahujúca sa na množstvo prípadov.

Komplexná záruka Mercedes‑Benz Trucks od momentu opustenia závodu sa vzťahuje na celé vozidlo (max. 12 mesiacov s neobmedzeným počtom najazdených kilometrov), ePowertrain (max. 36 mesiacov alebo 360 000 km) a vysokonapäťové akumulátory (max. 72 mesiacov alebo 720 000 km alebo 1 800 nabíjacích cyklov).8

Technické údaje

eActros 600 podrobne.

Správny eTruck pre vaše úlohy: tu nájdete prehľad technických údajov ťahača návesov a rámu plošiny.

eActros 600 podrobne.
Technické údaje

eActros 600 podrobne.

eActros 600

Ťahač návesov

Konštrukčný vzor

983403

Rázvor

4 000 mm

Technicky prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy

44 t

Celková technická hmotnosť vozidla

22 t (PN 9 t, ZN 13 t),
Plné vzduchové pruženie

Prevádzková hmotnosť1

cca 11,7 t

Kabína vodiča/varianty kabíny vodiča

2,5 m, L-Cab,
ProCabin Stream/Big/Giga,
rovná podlaha

Výkon motora (kont./max.)

400 kW/600 kW

Prevodovka

4 stupne

Akumulátory

LFP (lítium-ferofosfátový)

Počet akumulátorových balíkov

3

Inštalovaná kapacita akumulátora

621 kWh celkovo2, 207 kWh na balík

Využiteľná kapacita akumulátora

600 kWh celkovo3, 200 kWh na balík

Nabíjací výkon (CCS/MCS)

400 kW/1 000 kW

Čas nabíjania z 20 % na 80 % (CCS/MCS)

cca 60 min4/cca 30 min5

eActros 600

Podvozok pre korby

Konštrukčný vzor

983120

Rázvor

4 600 mm

Technicky prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy

44 t

Celková technická hmotnosť vozidla

28 t (PN 9 t, ZN 13 t, VN 7,5 t),
Plné vzduchové pruženie

Prevádzková hmotnosť1

cca 13,2 t

Kabína vodiča/varianty kabíny vodiča

2,5 m, L-Cab,
ProCabin Stream/Big/Giga,
rovná podlaha

Výkon motora (kont./max.)

400 kW/600 kW

Prevodovka

4 stupne

Akumulátory

LFP (lítium-ferofosfátový)

Počet akumulátorových balíkov

3

Inštalovaná kapacita akumulátora

621 kWh celkovo2, 207 kWh na balík

Využiteľná kapacita akumulátora

600 kWh celkovo3, 200 kWh na balík

Nabíjací výkon (CCS/MCS)

400 kW/1 000 kW

Čas nabíjania z 20 % na 80 % (CCS/MCS)

cca 60 min4/cca 30 min5

eActros 600

Podvozok pre korby

Konštrukčný vzor

983120

Rázvor

4 900 mm

Technicky prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy

44 t

Celková technická hmotnosť vozidla

28 t (PN 9 t, ZN 13 t, VN 7,5 t),
Plné vzduchové pruženie

Prevádzková hmotnosť1

cca 13,4 t

Kabína vodiča/varianty kabíny vodiča

2,5 m, L-Cab,
ProCabin Stream/Big/Giga,
rovná podlaha

Výkon motora (kont./max.)

400 kW/600 kW

Prevodovka

4 stupne

Akumulátory

LFP (lítium-ferofosfátový)

Počet akumulátorových balíkov

3

Inštalovaná kapacita akumulátora

621 kWh celkovo2, 207 kWh na balík

Využiteľná kapacita akumulátora

600 kWh celkovo3, 200 kWh na balík

Nabíjací výkon (CCS/MCS)

400 kW/1 000 kW

Čas nabíjania z 20 % na 80 % (CCS/MCS)

cca 60 min4/cca 30 min5

1 V závislosti od výbavy.

2 Menovitá kapacita nového akumulátora na základe interne definovaných rámcových podmienok. Môže sa líšiť v závislosti od prípadu použitia a okolitých podmienok.  

3 Využiteľná kapacita pre bežnú prevádzku nákladného vozidla s novými akumulátormi. Toto je založené na interne definovaných rámcových podmienkach a môže sa líšiť v závislosti od prípadu použitia a podmienok prostredia.

4 eActros 600 možno nabíjať pomocou sériovej nabíjacej zásuvky CCS2 s výkonom do 400 kW: tri akumulátorové balíky potrebujú na základe interne stanovených empirických hodnôt za optimálnych podmienok vrátane teploty okolia 20 °C pri štandardne používanom rýchlonabíjacom stojane DC s nabíjacím prúdom 500 A približne jednu hodinu na nabitie z 20 % na 80 %.

5 Na základe interných simulácií, pretože záväzný a jednotný štandard nabíjania Megawatt Charging System (MCS) je v súčasnosti ešte vo vývoji.

Objavte ďalšie modely.

Charged and ready.

Charged & ready

Na čele novej éry.

In charge for a new era

Všetky konštrukčné rady

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Viac ako nákladné vozidlo.

Viac ako nákladné vozidlo

Dnes pripravení na zajtrajšok.

Dnes pripravení na zajtrajšok

Čo vás posúva.

Čo vás posúva

Obrázky a texty môžu obsahovať aj príslušenstvo a zvláštnu výbavu, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Obrázky slúžia len na ilustráciu a nevyhnutne nezobrazujú skutočný stav originálnych vozidiel. Vzhľad originálnych vozidiel sa môže líšiť od vzhľadu vozidiel na obrázkoch. Zmeny sú vyhradené. Obrázky a texty môžu obsahovať aj typy a služby starostlivosti, ktoré nie sú ponúkané vo všetkých krajinách.

1 Asistenčné systémy dokážu vodičov iba podporiť. Zodpovednosť za bezpečné riadenie vozidla zostáva vždy v plnom rozsahu na vodičovi.

2 Sériovo v EÚ. 

3 S mimoriadnou výbavou S2J môže systém zabrániť deaktivácii systému núdzového brzdenia Active Brake Assist 6 alebo Active Brake Assist.

4 Mimoriadna výbava.

5 Mimoriadna výbava, len v spojení s riadením Servotwin, asistentom udržiavania odstupu, Active Brake Assist 5, asistentom regulácie stability a Multimedia Cockpit, interactive.

6 Pokiaľ vaše vozidlá spĺňajú technické požiadavky pre TruckLive.

7 Produkty Daimler Truck Financial Services nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Dostupnosť na príslušnom trhu si môžete overiť u predajcu.

8 Na hnacie ústrojenstvo ePowertrain a vysokovoltové akumulátory podľa toho, čo sa dosiahne skôr. Záruka na vysokonapäťové akumulátory sa môže čerpať, ak zdravotný stav vysokovoltových akumulátorov za stanovených podmienok klesne pod 80 %.

9 Na základe interných simulácií, pretože záväzný a jednotný Megawatt Charging System (MCS) je v súčasnosti ešte vo vývoji.

10 Dojazd bol zistený interne za špecifických testovacích podmienok po kondicionovaní ťahačom návesov 4 x 2 s celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy 40 t pri vonkajšej teplote 20 °C v diaľkovej doprave a môže sa líšiť od hodnôt zistených podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400.